Cennik

Rodzaj zajęć Cena Forma zajęć
Diagnoza integracji sensorycznej 350 zł 2 – 3 spotkania (50-90 min) oraz omówienie
Terapia integracji sensorycznej 95 zł 50 min
Terapia pedagogiczna / reedukacja 90 zł 50 min
Terapia logopedyczna 50 zł 30 min
Konsultacja neurologopedyczna 110 zł 50 min
Terapia logopedyczna metodą Castillo Moralesa 120 zł
60 min
Konsultacja psychologiczna 100 zł 50 min
Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych 100 zł 50 min
Pomoc psychologiczna 100 zł 50 min
Terapia Par/ rodzin 160 zł 90 min
Konsultacja wstępna przed treningiem Umiejętności społecznych 90 zł 50 min
Trening Umiejętności Społecznych 65 zł płatne za każde zajęcia 10 spotkań po 75 min
Konsultacja po zakończeniu zajęć treningu umiejętności społecznych 90 zł 50 zł
Konsultacja Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dzieci z opinią WWRD z poradni) bezpłatne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dizeci z opinią WWDD z poradni)
bezpłatne
EEG Biofeedback 90 zł
50 minut
Terapia reki
90 zł/ 60 zł 50 minut/ 30 minut
Trening słuchowy Johansena - IAS 320 zł – badanie z audiometrem

180 zł – badanie małych dzieci bez audiometru
1 spotkanie + obliczenie wyników
Przygotowanie indywidualnego programu w treningu słuchowym Johansena - IAS 160 -210 zł
Indywidualna płyta do odsłuchiwania w domu
Funkcjonalna diagnoza testem PEPR 380 zł z opisem diagnoza
Diagnostyka metodą Warnkego
240 zł diagnoza
Terapia metodą Warnkego 95 zł terapia
Diagnoza międzyetapowa w treningu słuchowym Johansena - IAS 130-180 zł 1 spotkanie + obliczenie wyników
facebook