Strona główna Regulamin gabinetu

Regulamin gabinetu


 1. Sesja - to jedno zajęcie terapeutyczne z dzieckiem trwające 30,50,60 min. w zależności od ustaleń i opłaty za zajęcia.
 2. W terapii istotna jest współpraca z rodzicami i wykonywanie zaleceń terapeuty w domu.
 3. Jeśli rodzic nie uczestniczy w terapii dziecka w sali terapeutycznej, oczekuje na dziecko w szatni lub odbiera dziecko umówionej godzinie (nie korzystamy z sal przedszkolnych)
 4. Za korzystanie z usług pobierana jest opłata.
 5. Rodzic / opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko w określonym czasie, w przypadku nie odebrania Dziecka w terminie pobierana jest opłata jak za zajęcia, naliczana proporcjonalnie co 15 minut.
 6. Konsultacje i rozmowy dotyczące dziecka przeprowadzamy w czasie trwania sesji.
 7. Za sesję nie odwołaną  pobierana jest opłata jak za zajęcia. Odwołanie sesji powinno nastąpić możliwie najwcześniej, ale nie później (w nagłych przypadkach) niż 5 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 8. TUS prowadzony jest według autorskiego programu. Główne założenia TUS to praca nad umiejętnością rozpoznawania i wyrażania emocji i potrzeb, nawiązywania relacji w grupie , nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 9. Za zajęcia grupowe TUS pobierana jest opłata z góry za cały cykl zajęć. Zajęcia są rozliczane w cyklu 10 spotkań. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Dziecka (zaświadczenie lekarskie i zgłoszenie przed zajęciami do terapeuty) w kolejnym cyklu rodzic może otrzymać rabat w wysokości 40 % za taką ilość zajęć, jaką dziecko miało usprawiedliwioną nieobecność.
 10. W szczególnych sytuacjach terapeuta może wycofać dziecko z grupy i zaproponować zajęcia indywidualne, których celem jest przygotowanie Dziecka do zajęć grupowych.
 11. Przyjęcie Dziecka do grupy TUS jest poprzedzone konsultacją z terapeutą. Jeżeli dziecko bierze udział w kolejnym cyklu, konsultacja nie jest obowiązkowa.

 

facebook