Strona główna Regulamin gabinetu Kurs efektywnych technik uczenia sie

Kurs efektywnych technik uczenia się dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Prowadzący: Iwona Parzelska - Samodzielny Instruktor Technik Pamięciowych "Efekt" informacje: Iwona Parzelska 500 103 265 Celem zajęć, w czasie których realizujemy "kurs efektywnych technik uczenia się" jest rozwijanie koncentracji uwagi, doskonalenie pamięci, rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie zainteresowań oraz nabywanie przez uczestników umiejętności stosowania technik pamięciowych w procesie uczenia się. Kurs obejmuje techniki pamięciowe, notowanie nielinearne, naukę słówek języków obcych, techniki koncentracji, organizację powtórek materiału szkolnego i ćwiczenia kształtujące kreatywność.

    Zajęcia są prowadzone w trzech grupach wiekowych:
  • 1.        dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej
  • 2.        dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej
  • 3.        dla uczniów gimnazjów

Kurs dla każdej grupy wiekowej składa się z 32 popołudniowych spotkań, które odbywają się raz w tygodniu, a każde z nich trwa 120 minut. Cały cykl zajęć trwa 8 miesięcy. Cykl zajęć podzielony jest na 4 etapy: I etap kursu to: rozgrzewka mózgu, ćwiczenia koncentracji, rozwijanie twórczego myślenia, poznanie najprostszych technik pamięciowych. II etap kursu to: ćwiczenia koncentracji , rozwijanie twórczego myślenia, kolejne techniki pamięciowe ćwiczone i utrwalane na materiale szkolnym! III etap kursu to: ćwiczenia koncentracji , zaawansowane techniki pamięciowe, notowanie nielinearne, zapamiętywanie liczb (dat, wielkości geograficznych itp.). IV etap kursu to: ćwiczenia koncentracji, techniki zapamiętywania słówek języków obcych , sposoby radzenia sobie ze stresem, organizowanie powtórek zapamiętanych treści oraz ćwiczenia obejmujące kompleksowe zastosowanie wszystkich poznanych technik szybkiego i efektywnego uczenia się. W ramach kursu przewidziane są też spotkania treningowe dla rodziców, aby mogli poznać metody jakimi uczą się ich dzieci, a tym samym w jaki sposób mogą im pomóc. Dzięki kursowi dzieci zauważają, że mają lepszą pamięć niż sądziły (zapamiętują szybko i trwale), poprawiają koncentrację, zaczynają uzyskiwać lepsze oceny szkolne, a także nabywają umiejętność organizowania czasu nauki. Zajęcia prowadzone są w formie treningowo-warsztatowej. W trakcie ich trwania dzieci poznają szereg technik pamięciowych. Dla urozmaicenia zajęć stosujemy konkursy, zabawy edukacyjne, zagadki logiczne, łamigłówki i quizy. Ukończenie kursu powoduje, że dziecko jest w stanie samodzielnie odnosić sukcesy w szkole. Cena za miesiąc (4 zajęcia): 140 zł.  "EFEKT" Studia Profesjonalnej Wiedzy są firmą szkoleniową, założoną w 1999 r. w Szczecinie. Prowadzimy "KURSY EFEKTYWNYCH TECHNIK UCZENIA SIĘ" dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Wiedza, którą przekazujemy to dorobek badań naukowych, poświęconych budowie i sprawności poznawczej mózgu. Na naszych zajęciach, dzieci przekonują się o swoich olbrzymich możliwościach dotychczas nie w pełni wykorzystywanych. Uczymy je, jak w sposób samodzielny, skuteczny i przyjemny uczyć się oraz jak efektywnie wykorzystać swoje umiejętności i czas. Istotne jest też dla nas wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości oraz zdobywanie przez nie umiejętności współżycia w grupie i opanowania stresu. Obecnie z firmą współpracuje kilkudziesięciu doświadczonych Samodzielnych Instruktorów technik pamięciowych, prowadzących zajęcia w szkołach w całym kraju. Teraz zapraszamy także w Michałowicach! Szczegóły i opinie uczestników www.efekt.edu.pl

facebook