Dla kogo?

Metoda Terapii Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci, u których obserwuje się:

 • z trudnościami w uczeniu się
 • z problemy z koncentracją uwagi
 • trudności w czytaniu i pisaniu
 • wzmożoną aktywność ruchową
 • opóźnienie w rozwoju mowy
 • trudności z uczeniem się nowych umiejętności ruchowych
 • kłopoty z nabywaniem umiejętności samoobsługowych
 • zbyt dużą lub małą wrażliwość na określone smaki, zapachy, dźwięki, bodźce dotykowe, wzrokowe i ruch
 • niską samoocenę
 • trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • problemy z koordynacją ruchową

Pod tym linkiem KWESTIONARIUSZ znajdą Państwo kwestionariusz, którego wypełnienie może pomóc w określeniu, czy u Państwa dziecka występują objawy zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

facebook