Informacje podstawowe

Terapia zaburzeń SI odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiedni sprzęt do stymulacji systemów:

  • przedsionkowego
  • proprioceptywnego
  • dotykowego
  • wzrokowego
  • słuchowego
  • węchowego

Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacniane są procesy nerwowe leżące u ich podstaw. Konkretne umiejętności pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego

facebook