Dla kogo?

Terapia przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Zaburzenia takie często są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu oraz zaburzeń zachowania. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • małymi dziećmi (od 3 r. ż.)
 • z dysleksją
 • z ADHD
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej
 • osobami z autyzmem, z porażeniem mózgowym
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki

W wielu przypadkach w tej grupie osób to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania.

Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, tj. pełnym wykorzystaniem słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, uczeniu się, koncentracji uwagi, wypowiedziach pisemnych.

Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

 • częste zapalenia ucha środkowego
 • częste sączkowanie uszu
 • genetyczne dyspozycje np. dysleksja
 • wcześniactwo
 • niedotlenienie w czasie porodu
 • wcześniactwo
 • urazy głowy

Pod tym linkiem znajdą Państwo kwestionariusz, którego wypełnienie może pomóc w określeniu, czy u Państwa dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.

facebook