Strona główna Kwestionariusz Johansen

Kwestionariusz Johansen

Wstępny kwestionariusz dla dzieci

Imię i nazwisko dziecka: ....

Wiek dziecka: ...

Pytania TAK NIE
Czy występowały częste infekcje ucha i/lub problemy ze słuchem? T N
Czy dziecko ma trudności ze słuchaniem przy znacznym natężeniu odgłosów w tle? T N
Czy występują trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ustnych jak również z ich prawidłowym rozumieniem, prosi o powtórzenie informacji ? T N
Kiedy dziecko odpowiada na ustne pytania czy robi to powoli z dużym wysiłkiem ( widać, że się zastanawia )? T N
Czy występuje nadwrażliwość na głośne dźwięki lub określone tony? T N
Czy zdarza się, że dziecko nie rozumie ustnych wypowiedzi? T N
Czy dziecko mówi monotonnie, bez wyraźnej intonacji, nie umie utrzymać rytmu podczas mówienia? T N
U dziecka wystąpiło opóźnienie rozwoju mowy lub zasób wyrazów i znajomość gramatyki jest uboga? T N
Czy dziecko jest lub było poddawane terapii mowy? T N
Czy dziecko ma problemy w uczeniu się/ zachowaniu w przedszkolu / szkole? T N

Jeżli większość odpowiedzi jest TAK, należy przeprowadzić dalszą diagnozę.

facebook