Strona główna Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci mających problemy z prawidłową wymową. Zajęcia zawsze poprzedzone są szczegółową diagnozą logopedyczną.

Działania terapeutyczne mają na celu kształtowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej. Ćwiczenia obejmują najczęściej, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, takie elementy jak: ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego i usprawniania go, ćwiczenie i doskonalenie prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek, ćwiczenia szeregów głosek w izolacji a następnie w mowie spontanicznej.

facebook