Strona główna O przedszkolu

O przedszkolu

Serdecznie witamy na stronie poświęconej Przedszkolu i zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami!

Punkt Przedszkolny „Antoś” swoją opieką obejmuje dzieci od 2,5 roku do 6 lat. Edukacja w naszym przedszkolu opiera się na zachęcaniu dzieci do samorealizacji i na stwarzaniu możliwości bezpiecznego „doświadczania świata”. Pragniemy poprzez twórczość plastyczną, muzyczną oraz taneczno-ruchową realizować drzemiącą w dzieciach potrzebę „wyrażania siebie”. Dążymy do realizacji dziecięcych pomysłów poprzez różnorodne formy ekspresji. Pragniemy kształtować w dzieciach kreatywne postawy i myślenie twórcze.

W naszej placówce troszczymy się o indywidualny rozwój każdego dziecka, dzięki czemu nasi podopieczni mają możliwość rozpoczęcia nauki szkolnej z sukcesem i bez zbędnych stresów. Program pracy dydaktyczno – wychowawczej realizujemy we współpracy z domem rodzinnym, co sprawia, że dzieci przez cały czas harmonijnie zaspokajają swoje potrzeby i rozwijają zainteresowania.

Nasza placówka posiada bazę, która pozwala w przyjaznych, kreatywnych, nowoczesnych warunkach urzeczywistnić zindywidualizowane podejście do rozwoju poszczególnych dzieci. Zajęcia w placówce prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Dzieci znajdują się również pod opieką psychologa.

Nasze przedszkole to miejsce przyjazne dziecku – przestrzegamy praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

facebook