Strona główna Plan zajęć

Plan zajęć

zajęcia dodatkowe: j. angielski, judo- zajęcia sportowe, tańce, zajęcia muzyczno - rytmiczne, zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, sensorki (zajęcia w oparciu o terapie integracji sensorycznej), glina , dogoterapia, play- time, warsztaty kulinarne, plastyczne odbywają się według oddzielnego harmonogramu.

Plan dnia

8:00-8:45

Schodzenie się dzieci; rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci; zabawy konstrukcyjno – badawcze; zabawy i ćwiczenia ruchowe

9:10-9:30 Śniadanie

10:00- 11:30

Zajęcia edukacyjne, które mają na celu pobudzenie ciekawości świata, kreatywności oraz naukę funkcjonowania w grupie.
Spacery, działalność dzieci z wykorzystaniem kącików zainteresowań, terenu, sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe.
12:00-12:30 Obiad

12:30- 13:00

Odpoczynek poobiedni zgodnie z potrzebami dziecka, czytanie bajek, słuchanie opowiadań, zajęcia relaksacyjne

13:30- 14:00

Kontynuacja tematyki zainspirowanej przez nauczyciela, zabawy wg zainteresowań dzieci, ich potrzeb i oczekiwań , działalność indywidualna wspierająca rozwój dzieci. Zabawy w przedszkolnym ogrodzie.

14:00

Podwieczorek

14:30- 16:00

Zajęcia tematyczne zgodnie z programem, zabawy , indywidualna praca z dzieckiem
facebook