Strona główna Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

W ramach funkcjonowania naszego ośrodka oferujemy możliwość skorzystania z porad i konsultacji psychologicznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat zakresu oferty:

Spotkania konsultacyjne – indywidualne oraz dla rodzin. Celem konsultacji jest wstępne rozpoznanie problemu, z jakim zgłasza się dana osoba, para, bądź rodzina, określenie i zrozumienie motywacji do dalszej pracy z psychologiem, a także zebranie informacji na temat możliwości dalszej pracy bądź diagnozy. Rezultatem jest zaproponowanie przez psychologa odpowiedniej formy pomocy albo skierowanie do właściwego specjalisty.

Pomoc psychologiczna
Cykl spotkań, których celem jest wsparcie osoby będącej w trudnej sytuacji osobistej/rodzinnej. Z tej formy pomocy mogą skorzystać np. rodzice w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osoby odczuwające trudności w relacjach z innymi ludźmi bądź z własnymi emocjami, itp. Pomoc psychologiczna dostępna jest zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.

Diagnoza psychologiczna
W ramach naszego ośrodka oferujemy przeprowadzenie profesjonalnej diagnostyki psychologicznej dla dzieci, a także dla młodzieży i dorosłych. Narzędzia i testy służące do diagnozy są dobierane indywidualnie do potrzeb każdej osoby.
Możliwa jest diagnoza:

  • rozwoju dziecka – od wieku niemowlęcego do szkolnego
  • możliwości intelektualnych, ilorazu inteligencji
  • ryzyka dysleksji, dysleksji
  • dojrzałości szkolnej
  • funkcjonowania emocjonalnego i społecznego
  • osobowości
  • preferencji zawodowych, uzdolnień
facebook