Strona główna Zajęcia w żłobku

Zajęcia w żłobku

Dzieci uczęszczające do Żłobka „Mały Antoś” mają zapewniony dostosowany do ich wieku i możliwości rytm dnia oraz zakres zajęć.
Podstawowy PROGRAM DNIA zawiera następujące elementy:

Plan dnia

8:00-8:45

Schodzenie się dzieci; rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci; zabawy konstrukcyjno – badawcze; zabawy i ćwiczenia ruchowe

9:10-9:30 Śniadanie

10:00- 11:30

Zajęcia społeczno-edukacyjne ,które mają na celu pobudzenie ciekawości świata, kreatywności oraz naukę funkcjonowania w grupie.

Spacery, działalność dzieci z wykorzystaniem kącików zainteresowań, terenu, sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe.

j. angielski, zajęcia muzyczno - rytmiczne, zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, sensorki (zajęcia w oparciu o terapie integracji sensorycznej)

11:30-12:00 Obiad
12:00-13:00 Odpoczynek poobiedni zgodnie z potrzebami dziecka, czytanie bajek, słuchanie opowiadań, zajęcia relaksacyjne

13:00 - 14:00

Zabawy logorytmiczne. Czytanie bajek, słuchanie opowiadań.
Kontynuacja tematyki zainspirowanej przez nauczyciela, zabawy wg zainteresowań dzieci, ich potrzeb i oczekiwań , działalność indywidualna wspierająca rozwój dzieci. Zabawy w przedszkolnym ogrodzie. 
14:00 Podwieczorek
14:30-16:00 Zajęcia tematyczne zgodnie z programem, zabawy , indywidualna praca z dzieckiem
facebook