Strona główna Zajęcia w żłobku

Zajęcia w żłobku

Dzieci uczęszczające do Żłobka „Mały Antoś” mają zapewniony dostosowany do ich wieku i możliwości rytm dnia oraz zakres zajęć.
Podstawowy PROGRAM DNIA zawiera następujące elementy:

Plan dnia

8:00-8:45

Schodzenie się dzieci; rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci; zabawy konstrukcyjno – badawcze; zabawy i ćwiczenia ruchowe

8:45-9:15 Śniadanie + czynności higieniczno - porządkowe

9:15- 11:30

Zajęcia społeczno-edukacyjne ,które mają na celu pobudzenie ciekawości świata, kreatywności oraz naukę funkcjonowania w grupie.
Spacery, działalność dzieci z wykorzystaniem kącików zainteresowań, terenu, sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe.
11:30-12:00 Obiad + czynności higieniczno - porządkowe

od 12:00

Zabawy logorytmiczne. Czytanie bajek, słuchanie opowiadań.
Kontynuacja tematyki zainspirowanej przez nauczyciela, zabawy wg zainteresowań dzieci, ich potrzeb i oczekiwań , działalność indywidualna wspierająca rozwój dzieci. Zabawy w przedszkolnym ogrodzie. Leżakowanie
facebook